Developerská činnost

Oblast developerské činnosti zahrnuje nákup pozemků pro určitý investiční záměr, následnou výstavbu a poté prodej či pronájem nemovitosti cílovému zákazníkovi.

Obnovitelné zdroje

Poskytujeme profesionální a komplexní servisní služby pro vlastníky fotovoltaických elektráren a kompletní monitoring na dispečerském pracovišti s obsluhou.

Česká společnost m2invest působí zejména v oblastech developerské činnosti zahrnující nákup pozemků pro určitý investiční záměr, následnou výstavbu a poté prodej či pronájem nemovitosti cílovému zákazníkovi. Dále působí také v oblasti fotovoltaických systémů, kde nabízí komplexní řešení především jejich výstavbu a zajištění všech činností spojených se servisem.