Společnost m2invest

Česká společnost m2invest působí zejména v oblastech developerské činnosti zahrnující nákup pozemků pro určitý investiční záměr, následnou výstavbu a poté prodej či pronájem nemovitosti cílovému zákazníkovi. Dále působí také v oblasti fotovoltaických systémů, kde nabízí komplexní řešení především jejich výstavbu a zajištění všech činností spojených se servisem.