Zubní klinika Nad Porubkou

Zubní klinika Nad Porubkou

Předmětem projektové dokumentace je novostavba „ZUBNÍ KLINIKY v Ostravě Porubě v průmyslovém areálu Nad Porubkou“. Objekt občanského vybavení bude po dokončení sloužit jako zdravotnické zařízení se zubními ordinacemi s potřebným zázemím. Stavba je navržena jako trvalá, bez výrobního využití.

Objekt zubní kliniky je navržen nepodsklepený, z části dvoupodlažní, členitého půdorysného tvaru o základních rozměrech 24,7 x 32,00 m (zastavěná plocha 745,10 m2), půdorysné rozměry 2. NP činí 10,20 x 11,95 m (zastavěná plocha 2. NP 121,90 m2). Do 1. NP je umístěno celkem 9 zubních ordinací s potřebným provozním, technickým, skladovým a hygienickým zázemím, do 2. NP pak denní místnost s výstupem na střešní terasu. Objekt (jednopodlažní i dvoupodlažní část) bude zastřešen plochou střechou s atikami. Na střeše bude umístěna FV elektrárna. Před budovou vznikne nově 35 parkovacích míst.

 

Kontakt

 

Developer:
m2 INVEST s.r.o.
Architektonická studie:
Atelier3m s.r.o., arch. Michal Malysa
Projekt:
Ing. Kamil Kožaný
Mobil:
+420 608 335 558; +420 608 335 557
Email:
molin@m2invest.cz, l.molin@m2invest.cz
Web:
www.m2invest.cz